Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČOV Přerov - kalová koncovka
Odesílatel Jan Neuer
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. [IČO: 47674521]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2019 14:17:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

vysvětlení ZD č.1


Přílohy
- Př-Vysvětlení ZD1.pdf (477.47 KB)