Veřejné zakázky Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
IČO: 47674521
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634431

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup elektřiny VN a NN na roky 2019 - 2020
nadlimitní Zadávání VZ 15.05.2018
Výběr dodavatele - dostavba kanalizace Hranice
nadlimitní Zadávání VZ 26.09.2016 16.01.2017 10:00
Výkon činnosti Technického dozoru investora v rámci realizace projektu Dostavba kanalizace Hranice
podlimitní Zadávání VZ 26.09.2016 17.10.2016 10:00
ČOV Přerov - drobné opravy techbologických prvků plynojemu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.07.2016
Přerov, oprava vodovodu Hanácká, Kovářská a Přerov, ul. Kovářská - oprava kanalizačních šachet
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.04.2016
všechny zakázky