Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČOV Přerov - kalová koncovka
Odesílatel Jan Neuer
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. [IČO: 47674521]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.12.2019 17:26:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Př-Vysvětlení ZD2.pdf (511.08 KB)