Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČOV Přerov - kalová koncovka
Odesílatel Jan Neuer
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. [IČO: 47674521]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2020 15:22:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3


Přílohy
- Př-Vysvětlení ZD3.pdf (403.97 KB)