Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČOV Přerov - kalová koncovka
Odesílatel Jan Neuer
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. [IČO: 47674521]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2020 13:00:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5


Přílohy
- Př-Vysvětlení ZD5.pdf (314.77 KB)