Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČOV Přerov - kalová koncovka
Odesílatel Jan Neuer
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. [IČO: 47674521]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2020 10:54:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.6


Přílohy
- Př-Vysvětlení ZD6.pdf (733.90 KB)
- ČOV Přerov_kal na odvodnění_2017,2018,2019.xlsx (13.91 KB)