Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor investora pro projekt „ČOV Přerov - kalová koncovka“
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2020 28.02.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016