Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
Odesílatel Kareřina Danišová
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. [IČO: 47674521]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2019 19:38:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 - podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.


Přílohy
- 10_12042019.zip (2.67 MB)