Veřejná zakázka: Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 98
Systémové číslo: P19V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005812
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 13.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ – celý projekt se stává z několika projektů.

Veřejná zakázka je rozdělena do tří (3) částí v souladu s § 35 ZZVZ, a to následujícím způsobem:
1. část: Kanalizace a ČOV Čekyně
2. část: Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa a II. etapa
3. část: Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka

Nabídku je možné podat pro každou část i pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky podané v jedné části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. § 16 a násl. ZZVZ činí 183 098 306,75 Kč bez DPH. Z toho:

1. část: 108 559 953,41 Kč
2. část: 65 740 670,47 Kč
3. část: 8 797 682,87 Kč

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 183 098 307 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
 • IČO: 47674521
 • Poštovní adresa:
  Šířava 482/21
  75002 Přerov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634431

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vakpr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy