Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ – celý projekt se stává z několika projektů.

Veřejná zakázka je rozdělena do tří (3) částí v souladu s § 35 ZZVZ, a to následujícím způsobem:
1. část: Kanalizace a ČOV Čekyně
2. část: Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa a II. etapa
3. část: Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka

Nabídku je možné podat pro každou část i pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky podané v jedné části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. § 16 a násl. ZZVZ činí 183 098 306,75 Kč bez DPH. Z toho:

1. část: 108 559 953,41 Kč
2. část: 65 740 670,47 Kč
3. část: 8 797 682,87 Kč
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vakpr.cz)
Kontakt: Kateřina Danišová
e-mail: danisova@sofis-grant.cz
tel: 720508890
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.04.2019 10:00
Datum zahájení: 21.02.2019 11:00