Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodojem Sv. Anna 2 x 400 m3 v Lipníku nad Bečvou
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2023 04.10.2023 10:00
Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou
nadlimitní Zadáno 18.08.2023 03.11.2023 10:00
Koordinátor BOZP v rámci realizace projektu s názvem „Trnávka - odkanalizování“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 27.07.2023 10:30
Výkon činností Technického dozoru investora v rámci realizace projektu s názvem „Trnávka - odkanalizování“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 27.07.2023 10:00
Koordinátor BOZP v rámci realizace projektu s názvem „Kanalizace Penčice“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 26.07.2023 10:30
Výkon činností Technického dozoru investora v rámci realizace projektu s názvem „Kanalizace Penčice“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 26.07.2023 10:00
Kanalizace Lipník nad Bečvou VII - Trnávka
podlimitní Zadáno 07.12.2022 05.01.2023 10:00
Kanalizace Penčice
podlimitní Zadáno 06.12.2022 05.01.2023 10:00
Technický dozor investora pro projekt „ČOV Přerov - kalová koncovka“
nadlimitní Zadáno 23.01.2020 28.02.2020 00:00
ČOV Přerov - kalová koncovka
nadlimitní Zadáno 02.12.2019 13.03.2020 09:00
Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
nadlimitní Zadáno 21.02.2019 13.05.2019 10:00
Technický dozor investora pro projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
nadlimitní Zadáno 21.02.2019 29.03.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016