Veřejná zakázka: Část 2 - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa a II. Etapa

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 100
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa a II. Etapa

Stručný popis předmětu:
Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa - V rámci stavby bude vybudována SK v Dolním Újezdu a místních částech Skoky a Staměřice. V Dolním Újezdu je již v části obce provozována kanalizace, jejíž součástí je i čerpací stanice (dále jen „ČS“) a výtlačné potrubí, které dopravuje splaškové vody do Lipníku nad B., kde je zaústění výtlaku do místní kanalizační sítě končící na ČOV Lipník nad B. Splašková kanalizace budovaná v rámci této stavby navazuje na již provozované úseky kanalizace v Dolním Újezdu. Stavba je tvořena SK z plastového potrubí DN250, DN 300, a PE DN 100 o celkové délce6075,5 m a tři separační ČS.

Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - II. etapa - Tato stavba navazuje na stejnojmennou I.etapu a její nutnost vyplynula v rámci přípravy a projednávání této I.etapy. Ve II. etapě bude pokládána SK místní části Skoky. SK ve Skokách bude napojena na stoku projektovanou a povolenou v rámci I. etapy stavby. Stavba je tvořena splaškovou kanalizací z plastového potrubí DN250 o celkové délce 2226,0 m.


Předpokládaná hodnota

  • 65 740 670 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky