Veřejná zakázka: Část 3 - Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 101
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 - Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší odkanalizování místní část Hranice II - Lhotka pomocí SK a dále pak vybudování ČOV vod pro tuto místní část. Stavba je tvořena SK z plastového potrubí DN250 v délce 990 m a ČOV pro 100 EO.


Předpokládaná hodnota

  • 8 797 684 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky