Veřejná zakázka: Část 1 - Kanalizace a ČOV Čekyně

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 99
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Kanalizace a ČOV Čekyně

Stručný popis předmětu:
Kanalizace a ČOV Čekyně - Jedná se o stavbu splaškové kanalizace (dále jen "SK") v Čekyni (místní část Přerova). Stavba byla projektována a povolována jako součást širšího projektu "Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice", ale do výše uvedeného projektu byla zahrnuta pouze místní část Čekyně. Stavba je tvořena SK z plastového potrubí DN250 o celkové délce 5796,0 m a ČOV pro 1.200 EO. Tato ČOV bude v budoucnu čistit odpadní vody z místní části Penčice a obcí Lhotka a Zábeštní Lhota.


Předpokládaná hodnota

  • 108 559 953 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky