Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
Odesílatel Kareřina Danišová
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. [IČO: 47674521]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2019 13:53:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.


Přílohy
- Vysvětlení ZD_4.pdf (153.15 KB)
- Příloha_Vysvětlení_4_2248-PS příloha č.1-DPS 01-1.xlsx (52.90 KB)