Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
Odesílatel Kareřina Danišová
Organizace odesílatele Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. [IČO: 47674521]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 16:31:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 - Podrobné informace jsou uvedeny v přiložených dokumentech


Přílohy
- Vysvětlení ZD_9.pdf (378.85 KB)
- Příloha_1_DI9_2248-soupis prací a dodávek vč.VV-slepý-rev.1.xlsx (1.64 MB)
- Příloha_2_DI9_IGP.zip (22.50 MB)